Historie van TTV Groene Oase


De Groene oase is in 1989 voortgekomen uit een groep mensen die het houden van duiven als een gezamenlijke hobby hadden. Als "duivenmelkers" namen zij deel aan recreatieve toernooien.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw, toen touwtrekken in Nederland al een officiële sport was met een professionele sportbond, werd deze sport in Maasland slechts beoefend op Sport- en Speldagen en op Koninginnedagen. Een uitzondering hierop vormde de touwtrekploeg van de Weverskade. Zij trainden in het voorjaar minstens een aantal keer voordat zij meededen aan wedstrijden in het Westland tijdens braderieën en de bovengenoemde dagen in Maasland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij altijd wonnen.

"De duivenmelkers"
De man van het allereerste uur, (Chris)Stoffel Quak, werkzaam in de tuin van zijn zwager Kees Moerman, de broer van de coach van de Weverskade, moet hierdoor enorm zijn geïnspireerd. Het was waarschijnlijk op Koninginnedag 1982 dat hij voor het eerst met zijn ploeg inschreef. De ploeg deed mee onder de naam "De Duivenmelkers", omdat sommige teamleden duiven hadden. Stoffel zelf was gekleed in een duivenmelkers outfit compleet met stofjas, pet en op klompen. Hij had een mand met duiven bij zich en liet de duiven, voordat de eerste wedstrijd begon los. Stoffel maakte er een hele show omheen. Het publiek vond het geweldig.
In dat zelfde jaar deed de ploeg nog een keer mee met een wedstrijd tijdens de braderie van de Steendijkpolder in Maassluis. Ook daar genoten de omstanders van de show van Stoffel. Tijdens de laatste wedstrijd, sloeg hij zelfs zijn witte klompen aan barrels toen de ploeg zijn eerste beker won.

Om hogerop te komen was enige training toch wel noodzakelijk. Vanaf die tijd trainde de ploeg van het voorjaar tot het najaar elke woensdagavond. Ze gingen de kunst afkijken bij de ploeg van de Weverskade en trainden ook samen met de ploeg van discotheek "Vlietzicht". Zij hadden in die tijd al een bouwlift als trainingstoestel! Deze stond achter de discotheek opgesteld. Het animo en de toeloop van vooral jonge touwtrekkers bracht Stoffel op het idee, om naast het bestaande team een jeugdteam op te richten. Dit team bestond hoofdzakelijk uit vrienden en klasgenoten van zijn zoon.
In het zelfde jaar ontstond ook de eerste damesploeg. Tijdens een ledenvergadering, gehouden in het huis van Stoffel en zijn vrouw, stelde Stoffel voor om de naam te veranderen in "De Groene Oase". Vreemd genoeg hadden de shirts een blauwe kleur?!

Oprichting TTV Groene Oase en aansluiting NTB
Na een aantal jaar op een klein privé-terrein getraind te hebben, kreeg de Groene Oase in 1989 een stuk grond van de gemeente toegewezen voor trainingen en de bouw van het huidige clubhuis. Met de inschrijving van de Kamer van Koophandel 29 april 1989 was vereniging TTV de Groene Oase officieel een feit.
Destijds was er een eigen Westlandse competitie met verschillende ploegen uit de omgeving Westland en de ZuidHollandse/Zeeuwse eilanden. Langzaamaan werden een aantal teams uit deze competitie steeds professioneler (waaronder de Groene Oase) en werd de overstap gemaakt zich aan te sluiten bij de Nederlandse Touwtrek Bond (NTB). Dit ging wel ten koste van een aantal verenigingen die deze overstap niet zagen zitten. Dit leidde uiteindelijk tot het einde van de Westlandse competitie, maar het begin van de landelijke competitie voor de club.

Resulataten
De eerste nationale titel werd in 1994 behaald door zowel de heren als de damesploeg outdoor. In deze jaren stonden de wekelijkse trainingen onder leiding van Gerrit van de Berg en huidig trainer Cock van Vuuren. Waar van oorsprong vooral buiten in de grond werd getraind, verschoof het animo langzaam naar het indoor touwtrekken toe, ook vanwege de goede resultaten op de matten; het damesteams behaalde in totaal 5x het nationale goud, o.a. tijdens het NK indoor 2003 in de Lier. Als huldiging werden de dames op een huifkar door de straten van Maasland gereden!

En ondanks dat het aantal vrouwelijke leden helaas afnam binnen de vereniging blijven ze sterk presteren als onderdeel van het nationale Nederlands dames team; afgelopen zomer hebben twee Groene Oase dames nog zilver behaald op de World Games in Colombia!De herenteams hebben, ondank de grote concurrentie, ook een aantal prijzen op hun naam staan, waarvan de meest beladen behaald werd in 2004. Op 20 januari, vlak voor het NK, kwam trainer Gerrit onverwachts te overlijden. Dit was een grote schok voor de vereniging. Desondanks behaalde de heren een maand later het goud op het NK indoor 2004.

De laatste periode is de club vooral actief met een combiploeg
Team uit 1984
Team uit 1984

Bouw van de kap
Bouw van het clubhuis

Rondrit 2003
Rondrit van het damesteam 2003 door Maassluis


Historie

Olympische spelen 1900
Touwtrekken als onderdeel van
de Olympische spelen in 1920


Historie van het touwtrekken


Touwtrekken; een oeroude sport.
Hoe oud is niet precies meer na te gaan, maar het is bekend dat in Aziatische landen in de oude culturen werd touwgetrokken om de goden gunstig te stemmen voor een goede oogst of voor regen. Ook in het voormalige Kongo en in Nieuw Zeeland werd puur om die reden touwgetrokken. Later, vanaf circa 2500 jaar voor Christus was touwtrekken niet langer onderdeel van riten, maar werd beschouwd als sport. Bewijs van het touwtrekken als sport is gevonden in de graftombe van Merera-ku in Egypte en stamt uit 2500 voor de jaartelling. In West Europa begint de de sport in verhalen van heroÏsche kampioenschappen van Scandinavie en Duitsland. In de 15e eeuw was touwtrekken populair onderdeel van toernooien in de Franse chateauxtuinen en later ook Groot Brittanie. In het Europa van eind 19e eeuw werd touwtrekken voor het eerste een georganiseerde sport, veelal als onderdeel van de atletieksport.

Olympische Spelen
Tussen 1900 en 1920 was touwtrekken een Olympische sport. Na 1920 werd het touwtrekken als Olympische sport geschrapt. Dit werd gedaan omdat de organisatie het aantal deelnemers aan de Olympische Spelen wilden beperken. Daardoor was internationale competitie niet langer mogelijk, maar touwtrekken bleef voorlopig nog bestaan als onderdeel van de atletiek. Pas in de vijftiger jaren werden er nationale touwtrekbonden opgericht en in de zestiger jaren vonden de eerste wereldkampioenschappen plaats onder de verantwoording van de TWIF (Tug of War International Federation).

World Games
De NTB (Nederlandse Touwtrek Bond), die in 1999 haar 40e verjaardag heeft gevierd, is één van de oudste nationale bonden binnen de nog steeds groeiende internationale federatie TWIF. In het jaar 2000 vierde de TWIF haar 40-jarig bestaan. Als een vroeg verjaardagskado kwam op 15 juni 1999 het bericht van de heer Samaranch, President van het Internationale Olympisch Comitee dat de TWIF de Olympische erkenning heeft verkregen. Met deze erkening was het mogelijk om deel te nemen aan de World Games. Op de World Games worden sporten beoefend die wel een Olympische erkenning hebben, maar niet op het programma staan van de Olypische Spelen. Deze erkenning van de TWIF, die voor de verdere groei en ontwikkeling van de touwtreksport enorm van belang is, is vooral een waardering voor de sportprestaties van de touwtrekkers. De touwtreksport wordt nu voor vol aangezien en komt eindelijk uit de sfeer van koekhappen en zaklopen. De touwtreksport zal nu haar ontwikkeling wereldwijd met volle kracht kunnen doorzetten.

Nederland internationaal succesvol
In Nederland zullen de aansprekende prestaties van de nationale teams voor de nationale promotie van de touwtreksport positief meewerken. In de zwaardere klassen hebben de Nederlandse mannenteams de laatste jaren goede resultaten behaald en de Nederlandse vrouwen staan zeker ook hun "mannetje" binnen de wereldtop.